Stadionul UTA a pierdut 5.000 de locuri față de promisiunile inițiale, iar proiectul mai înghite 4,5 milioane de euro!

Stadionul „Francisc Neuman” trebuia să aibă 17.500 de locuri. Așa sunau promisiunile făcute de fostul primar Gheorghe Falcă în vara anului 2012. Acum, conform ultimelor estimări, arena din calea „Aurel Vlaicu” va avea doar 11.600 de locuri. Deși a pierdut aproximativ 5.000 de locuri, proiectul de finalizare a stadionului mai înghite 4,5 miliaone de euro.

Vineri, consilierii locali municipali sunt convocați într-o ședință în care se vor aloca peste 21 de milioane de euro. Practic se va supune votului un proiect de hotărâre privind „Studiul de Fezabilitate – Refacerea documentației tehnico-economice și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Mărirea capacității peluzelor Stadionului UTA – modificări și completări”.

În anul 2007 prin HCLM Arad nr. 321/13.12.2007 s-a aprobat documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiție ”Mărirea capacității peluzelor la Stadionul UTA – Arad” în care erau propuse lucrări la cele două peluze existente (demolare peluze existente, construire peluze noi, incluzând și spații pentru funcțiuni conexe, copertine pentru întreaga suprafață a peluzelor noi).

„După aprobarea SF-ului în anul 2007 independent de acesta, în anul 2008 a fost montată o instalație de iluminat nocturn a terenului de joc, cu 4 stâlpi la capetele tribunelor, dar între cele două obiective au apărut neconcordanțe.

Prin HCLM Arad nr.284/2009 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai obiectului de investiție ”Mărirea capacității peluzelor la Stadionul UTA – Arad”, obiectiv care a fost finanțat din bugetul local al Municipiului Arad.

Evoluția investiției din punct de vedere al proiectării și execuției lucrărilor, derulate în perioada 2013-2019, a fost influențată de adaptări și modificări ale proiectului din motive diverse, neprevăzute și imprevizibile, care au dus la modificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Studiul de Fezabilitate inițial (2009).

Conform prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții, la ora actuală se impune elaborarea unui studiu de fezabilitate care să cuprindă toate aceste modificări fără de care investiția nu ar putea fi finalizată în vederea punerii în funcțiune și omologării conform normativelor UEFA și FRF pentru un stadion de categoria IV.

În cadrul Studiului de fezabilitate refăcut în 2009 au fost cuprinse în totalitate elementele SF-ului anterior, aprobat prin HCLM 321/13.12.2007, modificată și completată conform Temei de proiectare.

La ora actuală, față de indicatorii tehnico-economici prevăzuți în Studiul de fezabilitate aprobat prin HCLM 284/2009, au apărut schimbări care au determinat modificarea în plus a valorilor maximale și conform prevederilor art.7 alin.(6) din HG 907/2016, este necesară refacerea corespunzătoare documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori.

Principalii factori care au determinat necesitatea refacerii documentației tehnico-economice și reaprobarea indicatorilor tehnico-economici a studiului de fezabilitate din anul 2009 sunt:

Optimizarea soluțiilor propuse la faza de studiu de fezabilitate anul 2009

– soluția inițială a fost regândită astfel încât să fie construite și tribune noi Tribuna 1 și Tribuna 2, astfel încât să se asigure o cursivitate atât vizuală, cât mai ales funcțională în ceea ce privește spațiile necesare pentru spectatori și sportivi, accese pentru evacuări a publicului, cu separare eficientă între public, galerie-gazde, galerie-oaspeți, sportivi, oficialități și mass-media astfel:

– acces sportivi și oficialități din Calea Aurel Vlaicu și ieșire în strada Frații Neumann

– acces public și galerie-gazde pentru Peluza Nord și Tribuna 2 din vecinătatea Peluzei Nord și a celor două străzi secundare unde se regăsesc și o parte din parcajele pentru public

– acces public și galerie oaspeți dinspre str. Calea Aurel Vlaic

–  acces pompieri, securitate, salvare pe latura de nord

În ceea ce privește spațiile necesare s-au propus următoarele:

– s-au proiectat 4 vestiare

– s-au adăugat spaţiile necesare conform categoriei şi reglementările care nu au fost cuprinse în proiectul iniţial

–  locaţia proiectată a hotelului, Sub Peluza Sud, nu era satisfăcătoare din punct de vedere al orientării şi  a fluxurilor, motiv pentru care a fost relocat în clădirea aferentă Tribunei Oficiale;

– a mărit suprafaţa gradenelor, din cauza distanţei dintre scaunele spectatorilor, astfel încât spațial alocat unui loc mărindu-se de la 45 cm la 50 de cm, conform normelor româneşti;

– totodată, la Tribuna Oficială, locurile destinate oficialilor aveau aceleaşi dimensiuni ca şi scaunele destinate publicului general, lucru neacceptat de UEFA. Scaunele respective au dimensiuni mai mari motiv pentru care a fost necesar proiectarea unor spații mărite pentru scaune și implicit pentru culoare, astfel determinând o lățime mai mare a gradenelor din zona VIP de la 80 cm lăţime la 110 cm conform normelor UEFA.

Prin realizarea acestor modificări, faţă de proiectul iniţial s-au îndeplinit cerinţele de calitate privind:

– condiţii generale de vizibilitate

– cerinţele funcţionale prevăzute în ”Normativul privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995, indicativ NP 066 – 02”

– cerinţele conform UEFA GUIDE TO QUALITY STADIUMS

Reconfigurarea stadionului, a determinat implicit modificări ale construcţiei celor patru corpuri PN, PS, T1, T2, atât a spaţiilor auxiliare, cât şi a gradenelor, fapt ce a determinat modificarea cantităţilor aferente fiecărei categorii de lucrări: rezistență arhitectură, utilităţi, instalații electrice și curenți slabi, instalații sanitare, instalații încălzire, instalații ventilare precum şi a amenajării platformelor de acces şi evacuare. Această nouă soluție a determinat  modificarea cantităților de  lucrări inițiale.

Modificări de soluții datorate condițiilor impuse de instituțiile emitente de avize si acorduri care au schimbat cerințele inițiale pentru emiterea acestora sau pentru respectarea normativelor de securitate în exploatare”, se arată în documentația Primăriei Arad care însoțește proiectul de hotărâre.

Autoritățile locale nu explică de ce aceste modificări nu au fost făcute până acum, astfel încât să fie reperate din mers. De ce nu s-a știu, de exemplu, că scaunele de la tribuna oficială trebuie să fie mai late decât cele de la tribunele 1 și 2? Această normă a UEFA  nu a fost modificată în ultimii ani. De ce firma care a făcut studiul inițial nu a prevăzut aceste lucruri? De ce Primăria Arad nu a luat măsuri împotriva acelei firme? Sunt doar câteva întrebări de bun simț la care autoritățile nu au răspuns și, cel mai probabil, nici nu o vor face.

Sursa foto: Facebook.com

Adauga comentariu