Se anunță o nouă criză a gunoaielor, după ce Retim amenință că nu mai ridică deșeurile neconforme

Se anunță o nouă criză a gunoiului, în municipiul Arad și în alte 24 de localități cuprinse în zona 1 de salubrizare. Operatorul anunță că nu va mai ridica gunoiul neconform. Îl vor lăsa în tomberoane sau pubele, iar acest fapt va duce la o situație neplăcută pentru locuitorii zonelor vizate.

„Retim nu poate să colecteze, să transporte și să depoziteze deșeuri voluminoase (mobilă, saltele, cauciucuri, sanitare…), periculoase (substanțe toxice și ambalajele lor, baterii, acumulatori), DEEE-uri ( echipamente electrice, electronice și electrocasnice și componentele lor), deșeuri din construcții și amenajări și deșeuri verzi care provin din toaletarea parcurilor și grădinilor (crengi, gazon, fân). Mai mult de 50% din cantitatea de deșeuri colectată zilnic în județul Arad nu corespunde normelor stabilite prin contract, astfel: 1. În sau lângă recipiente se depozitează deșeuri voluminoase, periculoase, DEEE-uri și deșeuri din construcții. 2. Recipientele conțin un volum mare de deșeuri vegetale verzi (în special în zonele de case și în zonele rurale). 3. În zonele rurale, în ciuda faptului că gospodăriile au fost dotate de către Retim cu saci galbeni pentru deșeuri reciclabile și de către primăriile locale cu compostoare pentru deșeurile biodegradabile, pubelele negre conțin deșeuri reziduale, biodegradabile și reciclabile amestecate. 4 Gospodăriile scot spre colectare mai multe recipiente decât au prevăzute în contract sau depozitează deșeuri și lângă acestea”, susțin reprezentanții Retim.

Opretaorul de salubritate spune că nerespectarea regulilor de colectare separată a deșeurilor atrage după sine dificultăți majore în procesul de sortare și pregătire pentru valorificare sau procesare a deșeurilor. Acest lucru generează un risc semnificativ legat de atingerea obiectivelor de reducere a cantităților de deșeuri depozitate și respectiv de reciclare a deșeurilor, asumate de către țara noastră prin aderarea la Uniunea Europeană.

Așadar, din momentul în care societetea va decide să nu mai ridice deșeurile aruncate în alte recipiente, va începe un adevărat scandal pe subiectul gunoiului.

Adauga comentariu