S-a modificat modul de acordare a gratuităților pentru transportul în comun la elevi

Elevii arădeni trebuie să știe că s-a modificat modul de acordare a gratuitaților pentru transportul în comun urban și iterurban Arad, conform HG 435/2020.

 Astfel abonamentele gratuite pentru transport urban si interurban, pentru elevi se eliberează lunar în baza următoarelor acte:

Elevii care urmează cursurile unei unități de învățământ situată pe raza U.A.T.-ului de domiciliu vor prezenta carnetul de elev vizat pentru anul școlar 2020-2021;

  Elevii care urmează cursurile unei unități de învățământ situața în alt UAT decât cel de domiciliu, vor prezenta: carnetul de elev vizat pentru anul școlar 2020-2021;

  Adeverința eliberată de Primaria UAT de domiciliu, din care să rezulte că elevul nu poate fi școlarizat pe raza respectivului UAT;

   În cazul în care UAT de domiciliu nu este membru ADI TPL Arad, elevul va suporta 50% din contravaloarea abonamentului, documentele solicitate fiind cele de la punctul 2.

În cazul tuturor elevilor este obligatoriu acordul scris al parintelui/tutorelui legal cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Formularele pot fi descărcate de pe pagina WEB a CTP sau vor putea fi solicitate la punctele de eliberare a abonamentelor.

Legitimațiile de transport pentru elevi, eliberate în baza HCLM Arad 123/2019 nu mai sunt valabile.

Eliberarea noilor abonamente se face, lunar, la punctele de vânzare ale CTP.

Compania de Transport Public S.A., are sediul în Arad, pe Calea. Victoriei, nr. 35B-37.

Declarația consimțământ se poate descărca AICI!

FOTO: arhivă

Adauga comentariu