Primăria a câştigat procesul privind salubrizarea stradală

Reprezentanţii Primăriei Municipul Arad anunţă că au câştigat procesul prin care Instituţia Prefectului judeţului  Arad ataca în contecios administrativ Hotărârea Consiliului Local Municipal  nr. 200/14.06.2017 privind aprobarea contractului serviciului de salubrizare stradală şi deszăpezire a Municipiului Arad şi Hotarârea Consiliului Local Municipal nr 240/ 10.07.2017 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de de salubrizare stradală şi deszăpezire a Municipiului Arad.

Acest contract a fost atribuit în urma procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare, conform articolului 104 lit.a din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice şi a tarifelor aferente pentru prestarea serviciului public 
Decizia Curţii de Apel Timişoara nr.859/19.04.2018  a respins recursul Instituţiei Prefectului judeţului Arad împotriva sentinţei Tribunalului Arad nr. 28/12.01.2018. Decizia este definitivă.

Adauga comentariu