Ioan Slavici nu a uitat niciodată locurile natale, iar elevii de la Şcoala Profesională „ASTRA” nu l-au uitat pe el

Elevii Școlii Profesionale ,,ASTRA″ din Arad însoțiți de profesorul Cristian Stoica, s-au deplasat în data de 18 ianuarie 2019 la Șiria pentru a-l omagia pe Slavici. 

Au fost citite câteva fragmente din opera scriitorului, au fost aprinse câteva lumânări și a fost depusă o jerbă înfășurată în tricolor, la bustul lui Slavici, situat în fața muzeului memorial de la Șiria.

S-au scurs 171 de ani de la nașterea la Ṣiria a lui Ioan Slavici, prozator, fondator și conducător de ziare, dascăl și director de școală, membru corespondent al celui mai înalt for științific la țării: Academia Română.

„Scrierile sale literare îl situează în galeria celor mai importanți scriitori ai României, după cum afirma Gala Galaction: ,, Îl vedem deasupra noastră mare în literatură, fruntaş al condeiului, premergător şi explorator al frumuseţilor graiului şi sufletului poporului nostru. Îl vedem deasupra noastră printre nouri şi culmi, care se numesc Eminescu, Alecsandri, Maiorescu, Coşbuc, Caragiale″ Organizator al Serbărilor de la Mănăstirea Putna. Împlinirea a 400 de ani  de existență ai mănăstirii sunt marcați cum se cuvine de o mulțime de tineri români din toate colțurile țării dar și din străinătate. Președintele comitetului de organizare a fos Ioan Slavici ajutat de bunul său prieten Mihai Eminescu. În cuvântul de deschiderii al adunării la care au participat în calitate de invitați Ciprian Porumbescu, Mihail Kogălniceanu și pictorul Carol Popp de Szathmary, șirianul Slavici va spune:,, Vă salut la mormântul lui Ștefan cel Mare: umbra eroului să privegheze peste noi și să ne conducă la adevărul speranțelor noastre!”, spune profesorul Stoica Cristian, de la Școala Profesională ,, ASTRA″ . De asemenea, acesta mai vine cu date despre marele prozator. 

Persecuțiile și închisoarea…

Opiniile sale tipărite în paginile gazetelor își vor găsi mulți dușmani care îl vor târî înaintea tribunalelor. Iar de la tribunal la temniță calea nu se dovedea a fi lungă, cel puțin în cazul lui Slavici așa a fost. Pentru ,,delictul de opinie″ contra stăpânirii, acesta a fost închis, atât de regimul austro-ungar, cât și de slujbașii din România Mare. Din temnițele ungurești ,află de moartea bunului său prieten Mihai Eminescu.

În pledoaria finală ținută în 1919 în fața unuei instanțe din București, acuzat fiind că a avut curajul să scrie exact ce gândea despre faptele stăpânirii din acea perioadă, Slavici spuneaꓽ,, Domnul comisar regal nu e un om bătrân ca mine, ci e tânăr, […], plin de vigoare. Nu e cu toate acestea în stare să ducă în spinare toate cărțile pe care le-am publicat în românește, istorie, știință, literature, drame.″

Recunoștiința Sibiului pentru șirianul Slavici

Și astăzi după atâta vreme pe frontispiciul ziarului  Tribuna din Sibiu este trecut numele fondatorului său, șirianul Ioan Slavici cel care  a condus ziarul din 1884 până în 1890. Aici îl va avea  coleg de redacție pe scriitorul George Coșbuc. În paginile ziarului îi va publica pe Alecsandri, Eminescu, Creangă, Caragiale.

Important de subliniat este că în această perioadă sibiană va schița un proiect al Memorandumului .

,, Soarele, pentru noi toți românii,la București răsare″
Cu Eminescu și Caragiale va fi coleg de redacție la ziarul ,,Timpul″ din București, formând unul dintre cele mai strașnice redacții ale vremii.

Dascăl și director la Institutul Ioan Oteteleșanu la Măgurele lângă București

Numit în aceasta funcție de către Academia Română, va conduce acest institut timp de 14 ani începând cu anul 1894. Aici se apleacă spre activitatea de predare și se ocupă de grădinărit transformând total locul. ,, Eu m-am simțit viața mea întreagă mai presus de toate dascăl″ va mărturisi cu sinceritate Slavici.

 ,,La noi acasă, la Șiria″


 Slavici nu va uita niciodată  locul în care a văzut pentru prima data lumina soarelui, pământul pe care a învățat să umble și oamenii care l-au înconjurat cu dragoste în copilărie. Vorbind de Șiria natală scriitorul mărturisea că aici au fost așezate temeliile vieții sale sufletești. Îndemnat de Mihai Eminescu să scrie în graiului bunicului său Mihai Fercu de la Șiria, Slavici trimite  la revista ,,Convorbiri  literare″ prima sa creație literară. 

Astăzi după atâta amar de vreme duhul lui Slavici plutește desupra Șiriei natale, deasupra Aradului și a României. Scrierile sale  îl așează în Panteonul literaturii române. Generație după generație, sute de mii de școlari îi citesc operele și află despre oameni și locuri din părțile Aradului.

Șiria, Arad, Lipova, Radna, Cuvin, Pecica,Buteni, Ineu, Pâncota, Curtici,Cil,Dulcele, Socodor sunt o parte din localitățile județului nostru pe care Slavici le amintește în scrierile sale. Numele lor nu va fi uitat niciodată și datorită scrierilor acestui colos al literaturii.
 


Adauga comentariu