Familia Colţeu ar putea reintra în posesia satului Nadăş!

Lovitură de teatru, în cazul retrocedării satului Nadăş. Familia Colţeu a avut câştig de cauză, dat de Tribunalul Olt. Instanţa a decis să admită recursul familiei Colţeu, deşi deciziile din ultima vreme indicau un alt câştigător.

Solutia pe scurt, dată de Tribunalul Olt: “Admite recursul. Modifică în tot sentinţa şi în parte încheierea de şedinţă din data de 09.07.2018. Respinge ca inadmisibile cererile de intrevenţie accesorie formulate de Biriş Iovu, Rad Nicolae, Paşcalău Avram şi RNP Romsilva-Direcţia Silvică Arad. Admite excepţia tardivităţii şi respinge ca tardive cererile de revizuire precizate,formulate de revizuentele Comisia Locală de fond funciar Tauţ şi Comisia Judeţeană de fond funciar Arad. Menţine restul dispoziţiilor din încheierea de şedinţă din data de 09.07.2018. Obligă revizuentele în solidar la plata sumei de 10.856,43 lei,cheltuieli de judecată,către intimaţii Colţeu Mihai Alexandru şi Colţeu Viorica. Irevocabilă”.

Prefectura Arad a reacționat, în urma deciziei instanței din Olt. Reprezentanții Prefecturii spun că situația celor peste 8.700 de hectare rămâne, în continuare, una litigioasă.

„Prin decizia civilă nr. 7/5.02.2019, Tribunalul Olt, Secția I Civilă a admis recursul declarat de familia Colțeu Mihai Alexandru și Colțeu Viorica împotriva sentinței civile nr. 857 din 10.19.2018 pronunțată de Judecătoria Balș în dosarul nr. 1184/246/2016* pe care a modificat-o în totalitate, admițând excepția tardivității invocată de familia Colțeu în privința cererii de revizuire formulate de Comisia județeană de fond funciar Arad, cererea de revizuire fiind respinsă ca tardivă. Această cerere de revizuire a sentinței Judecătoriei Ineu cu numărul 657/2006 a fost formulată în urma constatării falsului Certificatului de calitate de moștenitor cu nr. 5/ 2003, emis de notarul Vlai Adrian, prin care s-a stabilit calitatea defunctei Mairovitz Ecaterina de unic moștenitor al defunctei Grosz Elena, care a deținut pădurea Nadășului, constatare efectuată prin Sentința penală nr. 203/ 2016 a Curții de Apel Timișoara – Secția penală. Cauza a fost strămutată de Înalta Curte de Casație și Justiție, la cererea Comisiei județene de fond funciar Arad, de la Judecătoria Ineu, la Judecătoria Balș, Județul Olt.

Comisia județeană de fond funciar Arad a promovat o altă cerere de revizuire a aceleași Sentințe cu numărul 657/ 2006 a Judecătoriei Ineu, întemeiată pe desființarea Certificatului de calitate de moștenitor cu nr. 5/ 2003,  dispusă prin Încheierea penală nr. 415/ 2016, pronunțată de Curtea de Apel Timișoara – Secția penală, ca urmare a constatării falsului acestui certificat de calitate de moștenitor, soluție menținută de către Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția penală prin Încheierea nr. 603/ 2017. La cererea Comisiei județene de fond funciar, cauza a fost strămutată de Înalta Curte de Casație și Justiție de la Judecătoria Ineu, la Judecătoria Brașov.

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare Oradea a emis Decizia nr. 1446 din 11.03.2014 prin care s-a dispus suspendarea serviciului public silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere Colțeu Mihai Alexandru și Colțeu Viorica, aceștia din urmă exercitând o acțiune în contencios administrativ prin care au solicitat anularea acestei decizii, acțiune care a fost respinsă prin Sentința civilă nr. 1950 din 3.07.2014, pronunțată de Tribunalul Arad, Secția Contencios Administrativ și Fiscal, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 7784 din 26.09.2014, pronunțată de către Curtea de Apel Timișoara.

Față de existența pe rolul Judecătoriei Brașov a dosarului cu nr. 1265/246/2017, situația juridică a suprafeței de 8742 hectare teren forestier restituită familiei Colțeu rămâne una litigioasă”, spun reprezentanții Prefecturii Arad.

Sursa foto: bn24.ro

Adauga comentariu