Duminica Tomii aduce reguli pentru comercianţii de flori din preajma cimitirelor arădene. Primăria a stabilit anumite locuri pentru vânzare!

Duminica Tomii va fi sărbătorită şi în Arad, iar cei care au persoane dragi trecute la cele veşnice vor merge la cimitire pentru a pune o floare şi o lumânare.

Pentru a evita unele ilegalităţi, polițiștii locali din cadrul Biroului Activitate și Control Comercial din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad îi anunță pe comercianții care intenționează să comercializeze ambulant flori în Duminica Tomii (a doua duminică după Paști) că Primăria Municipiului Arad a stabilit amplasamentele în acest sens.

Lista amplasamentelor în care este permisă desfășurarea comerțului ambulant cu flori în Duminica Tomii:

1. Cimitir Eternitatea (str. Poetului nr. 2-4)

- poarta I (str. Poetuluiintersectia cu str. Câmpul Liniştii): 6 locuri

- poarta II: 4 locuri

2. Cimitir Pomenirea (Calea Bodrogului nr. 1)

- poarta – 15 locuri

3. Cimitir cartier Grădiște (Calea Zimandului)

- poarta I: 5 locuri

- poarta II: 5 locuri

4. Cimitir cartier Gai (str. Toth Arpad)

- poartă: 3 locuri

5. Cimitir cartier Bujac (str. DimitrieȚichindeal)

- poarta I: 3 locuri

- poarta II: 3 locuri

6. Cimitir cartier Micălaca (str. Mioriței)

- poarta I: 4 locuri

- poarta II: 4 locuri

7. Cimitir cartier Aradul Nou (str. Merişor)

- poarta: 3 locuri

8. Cimitir cartier Sânnicolaul Mic (str. Ioan Fătu nr. 76)

- poarta: 3 locuri

Condiţiile de desfăşurare a comerţului ambulant sunt următoarele: marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite; comerţul ambulant se vadesfăşură numai cu flori; activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală, pistele de biciclete sau activitatea specifică zonei; se va respecta curăţenia domeniului public.

„Comercianţii vor trebui să deţină la locul de vânzare, acordul pentru desfășurarea comerţului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public în original, documentul de identitate care să coincidă cu identitatea persoanei menţionate în acordul solicitat. În cazul în care aceste condiții nu vor fi respectate, comercianților le poate fi retras acordul”, spune reprezentanţii Poliţiei Locale.

Verificările pe care polițiștii locali le vor întreprinde în vederea respectării prevederilor legale de către comercianții ambulanți se vor face în baza prevederilor HCLM 192/2017 și cele ale Legii 12/1990.

Adauga comentariu