Aproape 40 de mii de cauze noi, pe rolul Tribunalului Arad

Raportul de activitate pe anul 2019 al Tribunalului Arad şi al Judecătoriilor aflate în circumscripţia teritorială a acestuia a fost făcut public.

Astfel, în anul 2019, pe rolul Tribunalului Arad și al celor 5 judecătorii arondate a fost înregistrat un număr total de 47.184 dosare – cauze noi și stoc, din care 38.270 dosare la cele 5 judecătorii și 8.914 dosare la tribunal.

Din acestea un număr de 39.772 dosare reprezintă cauze noi, înregistrate în anul 2019, din care 32.821 dosare la cele 5 judecătorii și 6.951 dosare la tribunal, diferența de 7.412 dosare reprezentând stocul preluat din anii anteriori.

În anul 2019 volumul de activitate al Tribunalului Arad a fost similar celui din anul precedent, înregistrând o ușoară creștere, de sub 5%, în ceea ce priveşte cauzele nou intrate, fiind înregistrate un număr  de aproximativ 7.000 de dosare noi (6951 cauze nou intrate).

În medie, fiecărui judecător i-a revenit pentru soluționare un număr de 721,7 dosare, cea mai mare încărcătură fiind înregistrată la Judecătoria Chişineu Criş -1266,2 dosare/judecător și cea mai scăzută la Tribunalul Arad – 441,3 dosare/judecător.

Din totalul cauzelor rulate au fost soluționate 39986  dosare din care 33040 la cele 5 judecătorii și 6946 dosare la tribunal, ceea ce reprezintă o rezolvare a cauzelor cu care instanțele au fost sesizate în procent de 84,60 %.

Din numărul total al dosarelor înregistrate la tribunal și la cele 5 judecătorii, la data de 31.12.2019  au rămas pe rol un număr de 7198 dosare, adică 15,26% din cele cu care au fost sesizate, din care 5230 dosare la cele 5 judecătorii și 1968  dosare la tribunal, iar din acestea din urmă 550  de dosare sunt în materia falimentului.

Din stocul prezentat au acumulat vechime de peste 1 an și 6 luni pe rol un număr de 345 dosare, din care 104 dosare la cele 5 judecătorii și 241 dosare la tribunal.

În ce privește cele 241 de dosare (vechi) de pe rolul tribunalului, un număr de 228 dosare sunt în materia falimentului, ceea ce reprezintă un procent de 94,61% din totalul cauzelor vechi, și 8 dosare în materii non-penale şi 5 dosare în material penală.

Marea majoritate a acestor dosare (228) se găsesc pe rolul Secție a II-a civilă și reprezintă dosare de insolvență deschise în perioada vechilor proceduri care nu puneau la dispoziția judecătorului mijloace adecvate în vederea urgentării soluționării cauzelor. De altfel doar această secție a obținut calificativul „insuficient” la acest indicator, celelalte secții fiind cotate ca fiind „foarte eficiente”.

La ceilalți indicatori de eficiență calificativul obținut a fost de „foarte eficient” atât la nivel de instanță cât și la nivel de secții.

Pentru soluționarea dosarelor au fost necesare, în materie penală în medie 2 luni de la înregistrare, iar în materiile non-penale în medie 2,5 luni de la înregistrare, iar pentru motivarea hotărârilor pronunțate, în medie în toate materiile un număr de 29 zile, ceea ce corespunde termenului procedural recomandat de 30 de zile.

Sectorul „Executări penale”

Pe lângă activitatea de judecată, fiecare judecător din cadrul secţiei penale îndeplineşte, conform planificării, şi atribuţiile judecătorului delegat cu executarea hotărârilor penale, unde desfăşoară activitatea 2 grefieri delegaţi cu executarea hotărârilor penale.

Trebuie evidenţiată activitatea complexă desfăşurată în cadrul sectorului de executări penale, iar o privire de ansamblu asupra acesteia relevă că, în anul 2019, au fost puse în executare 651 dosare.

În cadrul activităţilor derulate la sectorul de executări penale, menţionăm şi cele privitoare la verificarea mandatelor nepuse în executare ori a eventualelor situaţii de prescripţie, fiind întocmite 27 referate pentru punere pe rol a dosarelor în care s-au ivit nelămuriri cu privire la punerea în executare a hotărârilor penale.

Activitatea derulată în cadrul acestui sector a urmărit, în principal, înscrierea cu exactitate a datelor în registrele de evidenţă şi întocmirea mandatelor de executare a pedepselor.

În anul 2019, au fost înaintate la Curtea de Apel Timişoara 204 hotărâri, pentru soluţionarea apelurilor şi a contestaţiilor.

Totodată a fost urmărită situaţia celor 55 de dosare trimise la parchete, în vederea motivării apelurilor sau contestaţiilor declarate împotriva hotărârilor penale.

 

În perioada analizată s-au emis un număr de 63 de mandate de executare a pedepsei cu închisoarea, iar pentru recuperarea debitelor, în anul 2019, s-au emis 383 de titluri executorii, privind confirmarea şi preluarea debitelor pentru încasarea cheltuielile judiciare, 148 de titluri executorii, privind confirmarea şi preluarea confiscării sumelor sau obiectelor.

 

În cauzele având ca obiect amânarea ori întreruperea executării pedepsei, prevăzute de art.  589 şi  591 Cod procedură penală, judecătorul delegat la compartimentul executări penale din cadrul Tribunalului Arad a pronunţat un număr de 17 de încheieri.

 

În ce priveşte activitatea de cooperarea internațională, în anul 2019 au fost emise 14 mandate europene de arestare şi 15 mandate de urmărire internaţională. S-au înregistrat 5  hotărâri în Registru privind măsurile de probaţiune şi sancţiunile alternative executate pe teritoriul altor state  membre ale  Uniunii Europene.

 

 

Adauga comentariu