161 de ani de la Unirea Principatelor Române. Elevii de la Şcoala Profesională „Astra” au depus o jerbă de flori la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza

Elevii de la Şcoala Profesională Astra alături de profesorul Cristian Stoica au depus, joi, o jerbă de flori la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza din fața Inspectoratului Județean de Poliție Arad și au evocat personalitatea domnitorului în fața celor prezenți.

Anul acesta, în 24 ianuarie, se împlinesc 161 de ani de la dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza (1820-1873): ca domnitor al Moldovei, la 5 ianuarie 1859, și, după numai nouăsprezece zile, în 24 ianuarie, acesta este ales și domnitor al Țării Românești.

Profesorul Cristian Stoica ne-a vorbit despre Alexandru Ioan Cuza: Actul istoric din 24 ianuarie 1859 reflectă inteligența diplomatică a unei clase politice școlite la mari universități ale Europei, clasă politică promotoare a ideilor de unitate și progres încă din anul revoluționar 1848.

7 ani de progres

De numele lui Alexandru Ioan Cuza este legat, mai ales, un amplu program de reforme, care vor sta la temelia unui nou stat modern, un stat care din vremea domniei lui Cuza va purta numele de România. Acest program prevedea, printre altele: un singur Parlament, nu două, un singur Guvern, nu două, o singură țară unită, nu dezbinată, și un singur nume spre veșnicie: România.

Pentru numele tău, pentru onoarea ta și pentru demnitatea ta iubită țară, Românie, s-a murit pe câmpul de bătălie într-un Război de Independență și în două Războaie Mondiale.

În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza au fost fondate primele universități din țară, la Iași (1860) și București (1864). Învățământul primar devenea obligatoriu, beneficiind de gratuitate. Este înființată și Școala Națională de Arte Frumoase și o primă Școală de Medicină Veterinară.

Elena Cuza, soția domnitorului, înființează ”Azilul de fete”, care îi va purta numele. Este elaborată o nouă lege electorală și sunt secularizate averile mănăstirești.

Cuza împroprietărește aproape 500 de mii de familii de țărani. De aceea, la înmormântarea lui vor participa peste 30 de mii de țărani.

Domnitorul va înființa și Casa de Economii și Consemnațiuni, aceasta fiind și astăzi, după mai mult de 150 de ani de la înființare, cea mai longevivă instituție de credit din întreaga istorie bancară românească.

Din punct de vedere legislativ, sunt elaborate și vor intra în vigoare mai multe legi fundamentale pentru dezvoltarea viitoare a statului: Codurile civil și penal, Legea contabilității și Codurile de procedură penală și civilă. Sunt înființate instanțe judecătorești, de la judecătoriile de plasă până la Curtea de Casație.

Armata Națională a României va lua ființă în mod oficial tot în timpul anilor de domnie ai lui Cuza. Poșta și-a deschis sedii în întreaga țară, iar Arhivele Naționale își vor centraliza activitatea la București. Tot atunci, apar primele comisii de statistică și evidență a populației. Este construită prima cale ferată din țară care va lega capitala de orașul Giurgiu.

 

Adauga comentariu