VIDEO O parte a unei case din centrul Aradului s-a prăbușit! Câțiva muncitori aflați în interior au scăpat în ultimul moment!

Un perete și întreg plafonul unei case din zona centrală a municipiului Arad s-au prăbușit. Câțiva muncitori aflați înăuntru au reușit să se salveze în ultimul moment. Proprietara a cumpărat imobilul în urmă cu câteva luni contra sumei de 50.000 de euro.

„Făceam lucrări de izolare a interiorului. La un moment-dat s-a auzit o pocnitură și peretele și plafonul s-au prăbușit. Am tot așteptat actele de la primărie și tot nu au mai venit. Au cerut o grămadă de avize și mulți bani pentru ele. 3.000 de euro am plătiti doar pentru proiect și avize. Am solicitat un alt certificat de urbanism doar pentru consolidare . Avizele urmau să fie primite. Fiind igrasie am decis să o izolez pe interior, pentru asta nu aveam nevoie de aprobări”, spune proprietara imobilului de pe strada Gheorghe Lazăr.

Imobilul se află în zona protejată a municipiului, unde mai multe clădiri sunt în pericol de prăbușire.

Ziar de Arad a solicitat Primăriei Arad un punct de vedere privind această situaţie.

„Primăria Municipiului Arad a eliberat la solicitarea proprietarului imobilului situat pe strada Gheorghe Lazăr nr. 6 un număr de 3 certificate de urbanism, în termenul prevăzut de lege. Este de altfel primul pas în vederea obţinerii autorizaţiei de construire. Două dintre acestea au fost eliberate în luna iulie pentru amenajarea spaţiilor de locuit în podul existent, schimbarea ferestrelor, renovarea faţadei şi renovări interioare. Cel mai recent certificat de urbanism eliberat este din 28 august 2019, când solicitarea a fost pentru reabilitarea faţadei de la frontul stradal, înlocuirea sistemului de şarpantă şi refacerea învelitoarei.  Având în vedere starea imobilului (acesta nu a fost supraimpozitat, ceea ce înseamnă că nivelul de degradare nu depăşea 25%), dar şi lucrările ce urmau să se realizeze conform certificatelor de urbanism eliberate, nu se impunea eliberarea în regim de urgenţă a autorizaţiilor de construire.  Ordinul 839/2009 – norme de aplicare a Legii nr. 50/1991 menţionează la art. 17 punctul (1) care sunt situaţiile în care se impune eliberarea autorizaţiilor de construire în regim de urgenţă:”În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (16) din Lege, autorizaţia de construire/desfiinţare pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, obligatorii în cazuri de avarii, accidente tehnice, calamităţi naturale – cutremure, inundaţii, alunecări/prăbuşiri de teren sau altele asemenea – ori alte evenimente cu caracter excepţional, se emite imediat de către autoritatea administraţiei publice competente potrivit Legii. Documentaţiile tehnico-economice corespunzătoare fiecărei faze de proiectare urmează să fie elaborate şi aprobate pe parcursul sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea avizelor, acordurilor şi punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi după caz a actului administrativ al acesteia, solicitate prin certificatul de urbanism emis, în condiţiile Legii, împreună cu autorizaţia de construire/desfiinţare. În cazul construcţiilor/instalaţiilor care prezintă pericol public, autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de intervenţie în primă urgenţă, pentru prevenirea/atenuarea sau reducerea globală a riscului de producere a efectelor riscurilor naturale – cutremure, inundaţii, alunecări de teren, tasări şi/sau prăbuşiri de teren etc. – ori antropice (explozii, incendii, avarii, alte accidente tehnice etc. – consolidarea/repararea elementelor structurale/nestructurale ale construcţiei – inclusiv prin introducerea unor elemente structurale suplimentare – în scopul evitării pierderilor de vieţi omeneşti sau rănirii grave a persoanelor, precum şi distrugerii unor bunuri materiale, culturale şi artistice de valoare”.

De menţionat este şi faptul că numai o persoană avizată, un expert, poate stabili necesitatea efectuării lucrărilor de reabilitarea în regim de urgenţă”, spune Ralu Cotrău, purtător de cuvânt al Primăriei Arad.

 

Adauga comentariu