Cum încearcă judecătorii arădeni să responsabilizeze tinerii. Totul este făcut în regim de voluntariat

Mai mulţi judecători arădeni au ales să deruleze în  unităţile de învăţământ preuniversitar în regim de voluntariat cursuri care prevăd educaţia juridică.

Protocolul de colaborare privind educaţia juridică între Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost încheiat la data de 20 iulie 2017.

Obiectivul principal al acestui Protocol de colaborare este cooperarea în vederea promovării educaţiei juridice în unităţile de învăţământ preuniversitar, de la vârsta de debut a învăţământului şcolar obligatoriu şi până la liceu, inclusiv, prin oferirea de informaţii cu caracter juridic cadrelor didactice şi elevilor.

Din cadrul Tribunalului Arad şi judecătoriilor arondate şi-au manifestat disponibilitatea de a lua parte la activităţile de educaţie juridică derulate în temeiul Protocolului de colaborare privind educaţia juridică în unităţile de învăţământ preuniversitar, următorii judecători: Daniela Muntean şi Horea Oprean din cadrul Tribunalului Arad; Mariana Nicoleta Luciu, Horia Şurtea, Călin Mihalaş şi Cristian Firca, din cadrul Judecătoriei Arad şi Sînziana Cighir din cadrul Judecătoriei Lipova.

Cred că unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le poate face un profesionist al dreptului, care este și părinte, pentru adolescenți este de a dărui din experiența acumulată pe parcursul exercitării acestei profesii, iar cea mai bună metodă pe care noi o avem la îndemână este, atunci când timpul ne permite, să ținem câte o oră de educație juridică în școli. În primul rând, elevii, mă refer la cei de gimnaziu cât și de liceu, sunt la vârsta la care experimentează diferite lucruri și toate acestea vor duce la formarea lor ca oameni. Trebuie să avem în vedere faptul că ei au discernământul în formare, acel element psihologic de a distinge între bine și rău. În al doilea rând, pentru că da, în viață sunt importante testele, examenele, valorile naţionale, dar sunt importante și alte aspecte din viață: educația juridică, financiară, nutrițională, sportivă, rutieră.

Se dau copiilor cărți de identitate când împlinesc vârsta de 14 ani. În opinia mea, această vârstă este foarte importantă din punct de vedere juridic. În dreptul penal, copiii de la această vârstă răspund dacă au săvârşit fapta cu discernământ, în dreptul civil, legiuitorul român le recunoaște capacitatea de exercițiu restrânsă, adică atitudinea de a avea anumite drepturi, de a încheia anumite acte, au acel discernământ în formare. În dreptul muncii, minorii de la 16 ani au capacitate deplină de muncă”, a  declarat Daniela Muntean.

La rândul lui Călin Mihalaş a declarat că: „Şi pentru noi a fost o provocare pentru că aşa cum spunea şi colega mea am încercat să depăşim acest cadru formal în care să se desfăşoară activitatea noastră. Am coborât şi noi la nişte discuţii concrete marcate de acel moment important al împlinirii vârstei de 14 ani al responsabilizării practic al copiilor, momentul în care ei devin subiecţi de drepturi şi de obligaţii. Am încercat să mergem mai mult pe componenta prevenţiei, pe a responsabilizării în sensul formării unor standardere, norme de conduită a unor repere morale până la urmă”.

În cursul anilor 2018 şi 2019, judecătorii din cadrul instanţelor arădene au desfăşurat, în temeiul acestui Protocol, un număr de aproximativ 35 activităţi de educaţie juridică, respectiv, expuneri/prelegeri/concurs şcolar, la nivelul orelor de consiliere şi orientare/dirigenţie,  la sediul mai multor unităţi de învăţământ din municipiul Arad şi din judeţul Arad.

De asemenea, în temeiul aceluiaşi Protocol,  la sediul Tribunalului Arad au fost organizate în cursul anilor 2018 şi 2019, un număr de aproximativ 10 întâlniri cu elevi de la mai multe şcoli din municipiul Arad şi din judeţul Arad, cum ar fi: Şcoala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad, Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Curtici, Şcoala Gimnazială „Regina Maria” Arad, Colegiul Naţional „Preparandia Dimitrie Ţichindeal” Arad, Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad, în special, în perioada „Şcoala Altfel” în cadrul cărora, le-au fost prezentate elevilor aspecte referitoare la: organizarea sistemului judiciar din România, circuitul cererii de chemare în judecată, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţeanului, cunoaşterea legislaţiei, distincţia dintre dreptul penal şi dreptul civil, profesiile juridice, cariera de magistrat, etc.

Tot în vederea valorificării Protocolului de colaborare privind educaţia juridică, la data de 26 octombrie 2018, în cadrul evenimentului „Ziua Porţilor Deschise”, conducerea Tribunalului Arad şi conducerea Judecătoriei Arad, în colaborare cu Serviciul de Probaţiune Arad şi, în concordanţă cu cele convenite cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, au organizat întâlniri între elevi şi persoane care au trecut prin experienţa procesului penal, condamnate la pedepse neprivative de libertate.

La aceste întâlniri au participat un număr de circa 100 de elevi din clasele IX –XII de la mai multe şcoli din municipiul Arad, cum ar fi: Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta”, Colegiul Naţional „Preparandia - Dimitrie Ţichindeal”, Liceul Naţional de Informatică, Colegiul Naţional „Vasile Goldiş”, Liceul cu Program Sportiv, Colegiul Naţional „Moise Nicoară”, Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară, Colegiul Economic, Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn”.

Acţiunile derulate cu elevii de liceu au avut scopul de familiarizare cu spaţiul în care se desfăşoară procese civile şi penale, precum şi cu personaje care îndeplinesc anumite roluri în justiţie.

Pe termen lung, evenimentul are şi rolul de a contribui la prevenirea devianţei/delincvenţei juvenile.

 

Adauga comentariu